×

สแกน qr-code
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกค่าน้ำประปาและค่าขยะ

คุณลักษณะโปรแกรม
forex trading logo

คุณลักษณะโปรแกรมบริหารจัดการระบบประปา

1.สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ต้นขั้ว และใบแจ้งหนี้ค่าน้ำในใบเดียวกันด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

2.สามารถพิมพ์บาร์โค๊ต ลงในใบเสร็จและใบแจ้งหนี้ได้

3.สามารถคำนวณค่าน้ำประปาและส่วนลด(ทหารผ่านศึก)และอื่นๆได้โดยอัตโนมัติ

4.สุตรวิธีคิดค่าน้ำสามารถปรับแก้ได้เองตามวิธีคิดของหน่วยงาน

5.สามารถตรวจสอบและพิมพ์ ป 31 ได้

6.สามารถตรวจสอบและพิมพ์รายงาน ป. 32 ได้

7.สามารถตรวจสอบและพิมพ์รายงาน ป. 17 ได้

8.สามารถออกใบเสร็จรับเงินค่าขยะในใบเดียวกัน

9.สามารถเก็บประวัติตรวจสอบและพิมพ์ทะเบียนคุมผู้ใช้น้ำประปาทั้งหมด

10.สามารถเก็บประวัติตรวจสอบและพิมพ์รายชื่อผู้ใช้น้ำที่ยกเลิกใช้น้ำ ยกเลิกมีหนี้ค้างชำระได้

11.สามารถเก็บประวัติตรวจสอบและพิมพ์รายชื่อผู้ใช้น้ำที่เลขมาตรคงที่

12.สามารถเก็บประวัติตรวจสอบและพิมพ์ผู้ใช้น้ำที่เป็นลูกหนี้ค้างชำระค่าน้ำ

13.สามารถสรุปยอดรายรับค่าน้ำแต่ละเดือนได้

14.สามารถสรุปยอดตั้งเก็บค่าน้ำแต่ละเดือนได้

15.สามารถสรุปยอดค้างจ่ายค่าน้ำแต่ละเดือน และ ทั้งหมดได้

16.สามารถออกใบแจ้งเตือนผู้ที่ค้างชำระค่าน้ำประปาได้

17.สามารถบันทึกการรับเงินโดยการสแกนบาร์โค๊ตที่ใบเสร็จได้

18.โปรแกรมรองรับการจดเลขมาตรด้วย Pocket Pc ,Smart Phone,

Tablet (ที่เป็นAndroid และ windows 8,8.1)และพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบย่อ

(เหมือนกับการไฟฟ้าภูมิภาค) เพื่อรับชำระเงินที่สำนักงาน

19.สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว กรณีคนจดและคนเก็บค่าน้ำคนเดียวกัน

( ใช้งานคู่กับ   Tablet ( Windows  8,8.1) และ Printer Mobile )

20.การสำรองข้อมูลสามารถสร้าง Folder เก็บใว้ที่ไดร์ใหนก็ได้ และสำรอง

ข้อมูลใว้ที่ Google Drive ได้

คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้

ตามมาตรฐาน ICT  เครื่องคอมฯตั้งโต๊ะ  ประมวลผลแบบที่ 1

- ระบบปฏิบัติการ

windows  xp

windows  7  32 bit

windows  7  64 bit ( office 64 bit )

windows  8  32 bit

windows  8  64 bit ( office 64 bit )


- ใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นที่ติดตั้งอยู่เดิมในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทั้งหมด

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน แบบหัวเข็ม ( Printer )

คุณลักษณะเครื่องพิมพ์ ให้เอาตามมาตรฐาน ICT

-แบบหัวเข็มแคร่สั้นยี่ห้อ Epson Lq_590 หรือ Lq_310 สามารถพิมพ์

กระดาษต่อเนื่องได้ ควรเป็น ยี่ห้อ Epson (ตลับผ้าหมึกใหญ่)

 

เครื่องสแกนบาร์โค๊ต

สแกนแบบ:   เส้นตรง
อัตราการสแกน : 100 ครั้งต่อนาที
การเชื่อมต่อ: USB
รองรับFont:  UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39

TriOptic,Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5,

Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS variants,
Chinese 2 of 5

 

เครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้

คุณลักษณะเครื่อง Printer Mobile

พื้นที่การพิมพ์ กว้างสูงสุด: 2.9"/73.7 mm

ยาวสูงสุด : Continuous

หน่วยความจำ 8 MB SRAM; 4 MB Flash

แบตเตอรี่ 1.5 Ah Li-Ion battery

การเชื่อมต่อ USB 2.0 port Bluetooth (optional)

802.11b/g (optional)

 


 

คุณลักษณะโปรแกรมบริหารจัดการระบบขยะ

(โปรแกรมแจกฟรี)

1.สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ต้นขั้ว ในใบเดียวกันด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

2.สามารถตรวจสอบและพิมพ์รายงาน ป. 32 ได้

3.สามารถเก็บประวัติตรวจสอบและพิมพ์ทะเบียนคุมผู้ชำระค่าทั้งหมด

4.สามารถเก็บประวัติตรวจสอบและพิมพ์รายชื่อผู้ที่ยกเลิก  ยกเลิกมีหนี้ค้างชำระได้

5.สามารถเก็บประวัติตรวจสอบและพิมพ์ลูกหนี้ค้างชำระค่าขยะ

6.สามารถสรุปยอดรายรับค่าขยะแต่ละเดือนได้

7.สามารถสรุปยอดตั้งเก็บค่าขยะแต่ละเดือนได้

8.สามารถสรุปยอดค้างจ่ายค่าขยะแต่ละเดือน และ ทั้งหมดได้

 

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้

- ระบบปฏิบัติการ

windows  xp

windows  7  32 bit

windows  7  64 bit ( office 64 bit )

windows  8  32 bit

windows  8  64 bit ( office 64 bit )

- ไม่มีข้อจำกัด แรม และ ฮาร์ดดิส

- ใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นที่ติดตั้งอยู่เดิมในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทั้งหมด

เครื่องพิมพ์

 

-แบบหัวเข็มแคร่สั้น สามารถพิมพ์

กระดาษต่อเนื่องได้ ควรเป็น ยี่ห้อ Epson (ตลับผ้าหมึกใหญ่)

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

สมาชิก : 11407
Content : 69
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 323931ขับเคลื่อนโดย Education Joomla Theme, advertserve.com. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.