forex trading logo

แจกโปรแกรมสำเร็จรูประบบประปาและระบบขยะฯ(ฟรี)  อีเมล

 

กรุณากรอกแบบสำรวจเข้าอบรมแจกโปรแกรม

 

 

 

(1)โปรแกรมบริหารระบบขยะฯ@ จัดที่ ม.ราชภัฎพระนคร กทม.

 

จัดอบรมวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563

 

(ระบบจัดเก็บแบบไม่มีลูกหนี้  พิมพ์ใบเสร็จเฉพาะรายที่เก็บเงินได้)


LaughingLaughingLaughing

 

(2)โปรแกรมบริหารระบบประปา @ จัดที่  ม.ราชภัฎบุรีรัมย์

 

จัดอบรมวันที่ 13-14 มีนาคม 2563

 

SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile

 

ถ้าหน่วยงานใดจดเลขมาตรด้วยAppบนมือถือผมจะสร้าง

 

ตำแหน่งที่ตั้งมาตรบน Google Map ให้ฟรี และสามารถต่อยอดแนวท่อเมน

 

ตำแหน่งวาวล์น้ำ,หัวแกะดับเพลิง,จุดระบายตะกอน ฯลฯ ครับ


Smile คลิกดูตัวอย่าง  ตำแหน่งมาตรวัดน้ำบนGoogle Map ของทต.แม่ขรีSmile

 

 

โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปา

 

ประปาหมู่บ้าน,ประปาอบต.,ประปาเทศบาล


-โปรแกรมระบบจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย


Smile (แจกโปรแกรมฟรีใช้งานได้ตลอดไป)  Smile

 

 

1.ดาวน์โหลดApp จดเลขมาตรด้วย มือถือระบบAndriod รับส่งข้อมูลผ่านระบบCloud

สามารถจดเลขมาตรจากมือถือ ยี่ห้อ Sumsung รุ่นJ2

ไม่มีค่าดูแลและUpdate โปรแกรมฟรี

 

เพิ่มกระผมเป็นเพื่อนทาง Line  เพื่อติดต่อโดยตรงครับ

***  ถ้าหากทักมาแล้วผมไม่อ่านแสดงว่าผมยังไม่ได้เป็นเพื่อน  (ชื่อคุณไม่แสดงที่Lineของผม)  ***

ให้คุณพยายามติดต่อทางโทรศัพท์ให้ได้นะครับ

----------------------------------------------

กระผมจะให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรม การทำงานที่ถูกต้องตามระบบราชการไม่ผิดระเบียบ

ในการปฎิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่กองการประปา เทศบาลตำบลแม่ขรี จ.พัทลุงประสบการณ์ทำงาน

เกี่ยวกับระบบงานกองการประปาโดยตรง มากกว่า  10 ปีและจะช่วยป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกี่ยวกับ

การจัดเก็บค่าน้ำประปา ในหน่วยงานของท่าน และง่ายต่อการตรวจสอบของ สตง.

----------------------------------------------

Smileแจกโปรแกรมจัดตารางสอน/ตารางเรียน ฟรีSmile


(สำหรับโรงเรียนสถานศึกษาทุกระดับ)

...............


โปรแกรมระบบประปาใหม่ล่าสุด   Prapaunit_Tab  ( แจกโปรแกรมฟรี )

 

 

--------------------------------------------------------

2.ดาวน์โหลดApp จดเลขมาตรด้วย มือถือระบบAndriod

 

หน้าโปรแกรมบันทึกเลขมิเตอร์ บนโทรศัพท์มือถือ

 

 

 

ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาและใบเสร็จรับเงินชั่วคราว

 

 

 

 

ใช้กับเครื่องพิมพ์หัวเข็มแคร่สั้นรุ่น LQ-310

(ให้ท่านใช้เครื่องพิมพ์รุ่นนี่้เท่านั้นเพราะยี่ห้ออื่นอาจไม่รองรับกับโปรแกรมครับ)

ให้กำหนดสเป็คตามนี้นะ   ( นอกมาตรฐาน ICT )

ถ้ากำหนดตามมาตรฐาน ICT ราคาอยู่ที่  22,000 บาท และคุณอาจจะได้เครื่องพิมพ์รุ่นที่ไม่รองรับกับโปรแกรมระบบประปา   เพื่อรักษาประโยชน์ให้กับทางราชการ(หน่วยงานของท่าน) คุณสามารถซื้อได้ 2  เครื่องครับ

 

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น ราคาทุน 7,xxx บาท(ซื้อได้ 2 เครื่อง)ตั้งงบสัก 10,000 บาท


คุณลักษณะพื้นฐาน(ให้กำหนดสเป็คตามนี้นะครับ)

- มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม

- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์(Column)

- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 300 ตัวอักษรต่อวินาที

- มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 12 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอักษรต่อ วินาที

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีหน่วยความจําแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB

 


#######################################

Smileจำหน่าย กรวด ทรายกรองน้ำทุกขนาด

และบริการเปลี่ยนทรายกรองระบบประปาทุกชนิดSmile

 

Smileติดต่อ คุณสมพงศ์  ปานเพชร  โทร  099-2893514

 

 

 

กระผมมีความตั้งใจที่จะพัฒนาโปรแกรมต่อไปเรื่อยๆให้กับ อปท.ของเราได้ใช้โปรแกรมที่ดีเพื่อ

ลดขั้นตอนการทำงานไม่ต้องเสีย งบประมาณในการจัดซื้อโปรแกรม ค่าอัพเดทโปรแกรม

กระผมให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรม การทำงานที่ถูกต้องตามระบบราชการไม่ผิดระเบียบ

ในการปฎิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่กองการประปา เทศบาลตำบลแม่ขรี จ.พัทลุงประสบการณ์ทำงาน

เกี่ยวกับระบบงานกองการประปาโดยตรง มากกว่า  10 ปี ฟรีตลอดไปและ สตง.เข้าตรวจงานของ

กองประปาเทศบาลตำบลแม่ขรี ที่ใช้โปรแกรมระบบประปาของกระผมไม่มีปัญหาอะไรเลย

โปรแกรมได้พัฒนาปรับปรุงมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วครับ

ที่สำคัญรายงานและการทำงานจากโปรแกรมง่ายในการตรวจสอบจาก เจ้าหน้าที่ สตง.

มุ่งเน้นต้องการให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานช่วยตัวเองได้  แก้ปัญหาเองได้ โปร่งใส เปิดเผย

ประหยัดงบประมาณแผ่นดิน เกี่ยวกับการจัดซื้อโปรแกรม,ใบเสร็จ และค่าดูแลโปรแกรม

( ยกเว้น ผู้ใช้งานทำงานผิดขั้นตอน  ไม่ทำตามคู่มือ ผิดพลาดเอง  )

ตัวอย่างใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบสั้น / มีใบแจ้งหนี้

(ใบเสร็จแบบใหม่)

ใช้กับเครื่องพิมพ์ แบบหัวเข็ม   ( แคร่สั้น )

(กรณีให้พนักงานเดินเก็บเงินตามบ้านผู้ใช้น้ำ)

โปรแกรมจัดเก็บค่าขยะ  แจกฟรี ( download โปรแกรม kayaunit )

แจกโปรแกรมจัดเก็บค่าขยะ  แจกฟรี  ตัวเต็มๆ พัฒนาล่าสุด app rate mem

ไม่ใช่ demo ใช้งานได้เต็มรูปแบบ

ท่านที่ Download โปรแกรมระบบขยะ  แล้วไม่สามารถติดตั้งได้ให้ท่าน Downloadโปรแกรม Teamviewer

จากหน้า Web mongkolonline.comแล้วผมจะรีโมทติดตั้ง ให้ท่านใช้งานให้ได้ตลอดไป ครับ

 

นวัตกรรมใหม่ในการ  จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยด้วยโทรศัพท์มือถือ แบบไม่มีลูกหนี้

โปรแกรมและ App บนมือถือ  แจกฟรี ครับ

 

ตัวอย่างใบเสร็จค่าขยะ ( download โปรแกรม kayaunit นำไปใช้งานได้เลย )

ใช้กับเครื่องพิมพ์ แบบหัวเข็ม   ( แคร่สั้น )

 

 

กองการประปาเทศบาลตำบลแม่ขรีรับชำระเงินค่าน้ำประปาที่สำนักงานเทศบาล

(แบบเดียวกับการประปาส่วนภูมิภาค) พนักงานไม่ได้ออกไปเก็นเงินตามบ้านผู้ใช้น้ำ

 

จำหน่าย กรวด ทรายกรองน้ำ และบริการเปลี่ยนทรายกรอง

 

ติดต่อ คุณสมพงศ์  ปานเพชร  โทร  081-8970010

อุปกรณ์ล๊อกมาตรวัดน้ำกรณีผู้ใช้น้ำค้างชำระค่าน้ำประปา


โดยไม่ต้องตัดมาตรวัดน้ำ  ( รุ่นใหม่ ทำจากแสตนเลส )

( ราคาตัวละ 550 บาท  แต่ต้องสั่งอย่างน้อย 10 ตัวคละแบบได้ครับ )

และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการผลิตน้ำประปา

เช่น  สารส้ม  pac  โพลิเมอร์  โซดาไฟ  ชุดตรวจค่า PH  ฯลฯ

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่  คุณธนเดช  เตียวสกุล

เบอร์โทร  063-3639893

ตัวล๊อกวาวล์แบบคันโยกบอลวาวล์

 

ตัวล๊อกวาวล์แบบพวงมาลัย

 

 

 

 

.....rworning....crr86x64

-

ให้เขียนเลขประจำตัวผู้ใช้นำ้ใว้ที่ฝามาตร,ท่อ เพื่อให้ง่ายในการจดเลขมาตรจะได้ไม่ผิดบ้าน

ผิดมาตร  การจดเลขให้ใช้ใบบันทึกเลขมาตรที่พิมพ์จากโปรแกรมจะได้ป้องกันการนั่งเทียน

Vdohelp.........Gom

 

 


ขับเคลื่อนโดย Education Joomla Theme, advertserve.com. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.