forex trading logo

จำนวนผู้เข้าชม

สมาชิก : 11407
Content : 66
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 250351

การเปลี่ยนลายเซ็นหัวหน้าส่วนการคลัง;วีดีโอ

ให้สแกนลายเซ็นหัวหน้าส่วนการคลังคนใหม่  และส่งMailมาพร้อมกับ

( แนบไฟล์ )  rptinvoice ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์  report มาให้แก้ไข

ผมแก้ไขเสร็จแล้วส่ง Mail กลับไปให้คุณให้คุณ  Download

แล้วเอาไปวางทับ rptinvoice ตัวเดิมที่อยู่ในโฟลเดอร์  report

 

การเพื่มและเปลี่ยนโลโก้หน่วยงาน

ให้สแกนโลโก้หน่วยงาน  (ต้องเป็น ขาว-ดำเท่านั้น)

โลโก้ภาพสี  ทำแล้วจะไม่ชัด  และส่งMailมาพร้อมกับ

( แนบไฟล์ )rptinvoice ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์  report มาให้แก้ไข

ผมแก้ไขเสร็จแล้วส่ง Mail กลับไปให้คุณให้คุณ  Download

แล้วเอาไปวางทับ rptinvoice ตัวเดิมที่อยู่ในโฟลเดอร์  report

 

หมายเหตุ  report ที่ผมส่งให้ คุณไม่ต้องเปิดดูเพราะเปิดไม่ได้

ให้เอาไปวางทับอย่างเดียว  ถ้าต้องการเช็คเมื่อคุณวางทับ

ถูกต้องแล้วให้เปิดโปรแกรมประปาแล้วไปที่พิมพ์ใบเสร็จ

เลือกปีงบประมาณ  เดือน  แล้วเรียกดู คุณก็จะเห็นว่าได้แก้ไขแล้ว

 

หากท่านใช้โปรแกรมตัวใหม่  ( prapa unit )

ให้ส่งไฟล์  rinvoice   (อยู่ใน folder  prapaunit)   มาให้กระผม

 

 

 

 


ขับเคลื่อนโดย Education Joomla Theme, advertserve.com. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.