forex trading logo

จำนวนผู้เข้าชม

สมาชิก : 11407
Content : 66
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 250557

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์  ใบเสร็จแบบเล็ก(V3)

 

 

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เมื่อเรียกดูใบเสร็จแล้วเห็นเท่ากระดาษ A4

ให้ไปที่  Start > Setting  > Printers and Faxs

แล้วให้คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์เครื่องใหนก็ได้

เเล้วเลือก Set as Default Printer

จะปรากฎเครื่องหมาย ถูก ที่หน้าเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือก

หลังจากนั้นให้เปิดโปรแกรมประปา เลือกพิมพ์ใบเสร็จใบแจ้งหนี้

โปรแกรมก็จะแสดงถูกต้อง ถ้าไม่เท่า A4 เลือกเครื่องอื่น(ให้เห็นเป็น A4 ก่อน)

หน้าใบเสร็จก็จะเป็นกระดาษยาวมี 3 ส่วนคือ ต้นขั้ว,ใบเสร็จ,ใบแจ้งหนี้

หนึ่งหน้า  มี 3 ราย

 

- กรณีที่สั่งพิมพ์แล้วตัวหนังสือที่พิมพ์ ต่ำจากแบบฟอร์มให้แก้ไขโดย

เมื่อคุณ ป้อนกระดาษเข้าเครื่องพิมพ์ให้คุณหมุนลูกบิดกลับเท่ากับ

ตัวหนังสือที่พิมพ์ต่ำจากแบบฟอร์ม (หมุนขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดอยู่ )

กะระยะจนพิมพ์ได้พอดีแล้วจำใว้ว่าหมุนกลับเท่าใหร่  ให้หมุนเฉพาะ

สั่งพิมพ์ใบแรกใบเดียว

- ถ้าปิดเครื่องพิมพ์หรือเอากระดาษออกจากเครื่องพิมพ์ในการสั่งพิมพ์

ครั้งต่อไปก็ให้ทำเหมื่อนเดิม

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์  ใบเสร็จแบบเล็ก(V3)

 


ขับเคลื่อนโดย Education Joomla Theme, advertserve.com. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.