×

สแกน qr-code
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกค่าน้ำประปาและค่าขยะ

กองการประปา ทต.แม่ขรี
forex trading logo

กองการประปารับชำระเงินที่สำนักงานเทศบาล

  ผู้ใช้น้ำมาชำระเงินที่สำนักงานเทศบาล

รับชำระเงินโดยการสแกนบาร์โค๊ตที่ใบแจ้งหนี้

 โปรแกรมระบบประปาพร้อมตัวสแกนบาร์โค๊ต

 

จำนวนผู้เข้าชม

สมาชิก : 11407
Content : 69
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 323932ขับเคลื่อนโดย Education Joomla Theme, advertserve.com. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.