forex trading logo

จำนวนผู้เข้าชม

สมาชิก : 11407
Content : 66
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 250353

วีดีโอแก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรม

*** 1. ปัญหาทั่วไป***

1.1 การติดตั้งโปรแกรมระบบประปา

------1.1.1 error_ตอนLogin เข้าโปรแกรม(windows 64bit)

------1.1.2 error ตอนสั่งพิมพ์รายงานหรือใบเสร็จ

1.2 การส่ง Mail Database

1.3 แก้ไขวันเดือนปีให้เป็นไทย

1.4 การเชื่อมต่อ Pocket PC กับ Printer Mobile

*** 2. เมนูการกำหนดรอบบริการ***

2.1 แก้ไขกำหนดรอบบริการไม่ได้(ฟ้อง Error)

*** 3. เมนูสมาชิก***

3.1 แก้ไขไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ได้(ฟ้อง Error)

*** 4. เมนูจดมิเตอร์***

4.1 แก้ไขป้อนเลขมิเตอร์ไม่ได้(ฟ้อง Error)

4.2 แก้ไขป้อนเลขมาตรคงที่แต่โปรแกรมคำนวณค่าน้ำผิด

4.3 แก้ไขพิมพ์เลขมาตรผิด(ค่าน้ำสูง)

4.4 แก้ไขเลขมาตรกรณีผู้ใช้น้ำเปลี่ยนมาตรวัดน้ำใหม่

*** 5. เมนูใบแจ้งหนี้  &  พิมพ์ใบเสร็จ***

5.1 การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ใบเสร็จแบบสั้น(ประปาและขยะ)

5.2 แก้ไขใบเสร็จไม่มีบาร์โค๊ต

5.3 แก้ไขไม่มีเลขที่เส้นทาง

5.4 แก้ไขสั่งพิมพ์ใบเสร็จแล้วฟ้อง Error(ไวรัสกินReport)

5.5 แก้ไขการพิมพ์ใบเสร็จใบเดียว

*** 6. เมนูชำระเงิน & รััับคืนใบเสร็จ***

6.1 แก้ไขรับคืนใบเสร็จไม่ได้(ใบเสร็จไม่มีเลขที่ใบแจ้งหนี้)

*** 7. เมนู ป.32 ประจำวัน***

7.1  แก้ไขรายงาน  ป.32 ประจำวันผิด

*** 8. เมนูบัญชีลูกหนี้***

8.1  แก้ไขรายงาน  ป.17  ติดลบหรือยอดยกมา  ยกไปเดือนหน้าไม่ถูกต้อง

 


ขับเคลื่อนโดย Education Joomla Theme, advertserve.com. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.