forex trading logo

จำนวนผู้เข้าชม

สมาชิก : 11407
Content : 66
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 250569

การเก็บต้นขั้วและใบเสร็จรับเงิน

การเก็บต้นขั้วใบเสร็จแต่ละเดือน ให้เลขที่ใบเสร็จ (ตัวเลขสีแดงที่ใบเสร็จ)เรียงต่อกัน

พับสามตอนแล้วมัดเป็นเดือนๆ  และเขียนเดือนข้างๆสันต้นขั้ว

 

ต้นขั้วใบเสร็จหลังจากที่พิมพ์เสร็จให้ฉีกแยกจากใบเสร็จได้เลย  ไม่ต้องเซ็นสลักหลังตอนส่งเงิน

มัดเก็บได้เลยรอ สตง.มาตรวจอย่างเดียว หรืออาจเอามาแก้ไขตัวเลขค่าน้ำกรณีพิมพ์ผิดแต่หัวหน้า

ต้องเซ็นชื่อกำกับ (ไม่ต้องพิมพ์ใบเสร็จใหม่)

 

กรณีพิมพ์ใบเสร็จเสีย   ห้ามทิ้งเด็ดขาด   ให้เก็บใส่แฟ้มแยกใว้ต่างหากและต้องเก็บให้อยู่ครบ

ทั้ง 3 ส่วนคือ ต้นขั้ว  ใบเสร็จ  และใบแจ้งหนี้  รอให้เจ้าหน้าที่ สตง.ตรวจ

 

 

ต้นขั้วใบเสร็จเก็บเป็นมัดๆ  และสามารถเอาไปเก็บในกล่องพลาสติก(กันปลวก,กันน้ำ)

ต้องเก็บใว้อย่างดีห้ามหายแม้แต่ใบเดียว

 

- แบบฟอร์มใบเสร็จค่าน้ำประปาจะมี 3 ส่วนคือต้นขั้ว ใบสร็จรับเงิน

และใบแจ้งหนี้หลังจากพิมพ์ใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านทำการ

ฉีกต้นขั้ว ออกจากใบเสร็จรับเงินตามแนวตั้ง   โดยต้นขั้วจะต้อง

เรียงตามเลขที่ใบเสร็จ ( ตัวเลขสีแดง )และต้องไม่ขาดออกจากกัน

ถ้าขาดก็ให้ใช้สก๊อตเทปต่อและพับเก็บเข้ากล่องแยกเป็นเดือนๆ

ไม่ต้องเซ็นชื่อด้านหลังต้นขั้ว  แล้วเก็บใว้รอให้ สตง. ตรวจเช็ค

ยอดตั้งเก็บค่าน้ำในโอกาศต่อไป

.

- ส่วนใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้ให้ฉีกเป็นรายๆเพื่อให้พนักงาน

เก็บเงินนำไปเก็บ   ถ้าเก็บเงินได้ก็เซ็นชื่อผู้รับเงินที่ใบเสร็จ

แล้วให้ใบเสร็จและใบแจ้งหนี้กับเจ้าของบ้าน ถ้าหากเก็บไม่ได้ก็ให้ฉีก

ใบแจ้งหนี้ให้กับเจ้าของบ้านส่วนใบเสร็จก็ให้นำกลับมาคืน

เพื่อทำรายงานลูกหนี้ตอนสิ้นเดือน    รายงานลูกหนี้ค้างชำระ

(พิมพ์จากโปรแกรม) จะต้องเท่ากับใบเสร็จที่เหลือ (เก็บเงินไม่ได้)

ท่านจะต้องทำรายงานลูกหนี้ค้างชำระเสนอหัวหน้า

ส่วนการคลัง หรือ ผ.อ.กองคลัง ทุกๆเดือน

( จึงไม่มีความจำเป็นต้องเซ็นชื่อหลัง ต้นขั้ว ให้ตรวจเเช็คลูกหนี้

และ จำนวนใบเสร็จที่เหลือให้ตรงกันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ )

.

-  กรณีพิมพ์ใบเสร็จเสียให้เก็บเข้าแฟ้มใว้ทั้งต้นขั้วและใบเสร็จรับเงิน

.

- กรณีพิมพ์ใบเสร็จผิด ( ค่าน้ำผิด ) ให้แก้ไขตัวเลข ( เขียนเลขใหม่ )

และหัวหน้าส่วนการคลังเซ็นชื่อกำกับทั้งต้นขั้วและใบเสร็จรับเงิน

และต้องแก้ไขตัวเลขในโปรแกรมให้ถูกต้องด้วย   ไม่ต้องพิมพ์

ใบเสร็จใหม่

.

- หมายเหตุ  ห้ามฉีกต้นขั้วให้แยกเป็นใบๆ ( ราย ) เพราะถ้าเก็บรักษา

ไม่ดีต้นขั้วหาย ( แค่ใบเดียว )  สตง.มาตรวจเจอ  ผู้รับผิดชอบ

โดนสอบสวน  แน่ๆ  ( ป้องกันใว้ก่อนนะครับ )

.

แนวคิดในการทำงาน

ทำงานสะดวก ไม่ซ้ำซ้อน ถูกต้อง ตรงไปตรงมา  และตรวจสอบง่าย

 

 


ขับเคลื่อนโดย Education Joomla Theme, advertserve.com. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.