forex trading logo

จำนวนผู้เข้าชม

สมาชิก : 11407
Content : 66
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 250565

การติดตั้งโปรแกรม

- โฟลเดอร์โปรแกรม  จะต้องเก็บใว้ที่ไดร์ D หรือ E เท่านั้น ห้าม

เก็บใว้ที่ ไดร์ C เด็ดขาด เพราะหากนำเครื่องไปติดตั้ง

Windows ใหม่ โปรแกรมและข้อมูลอาจหายได้ หากคุณสำรอง

ข้อมูลไม่ถูกวิธี

 

- กรณีติดตั้ง Windows ใหม่ หรือนำโปรแกรมของผมไปติดตั้งครั้งแรก

คุณจะต้อง Sent to  EXE โปรแกรมไปใว้ที่ Desktop และทำการติดตั้ง

โปรแกรมทั้ง 3 ตัว ตามคู่มือการติดตั้งโปรแกรม

การติดตัั้งโปรแกรม ( Prapa ) ;วีดีโอ

การติดตั้งโปรแกรม ( Prapaunit_tab ) ;วีดีโอ

 


ขับเคลื่อนโดย Education Joomla Theme, advertserve.com. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.