forex trading logo

จำนวนผู้เข้าชม

สมาชิก : 11407
Content : 66
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 250350

บันทึกการรับเงิน (ป32) ผิด

การบันทึก ป .32 ผิดคือคุณลืมเปลี่ยนวันที่รับเงิน (รับเงินผิดวัน )

และบันทึกผิดบิล  (บันทึกรับเงินผิดคนหรือผิดบิล ) การแก้ไขคือ

    1. หากไม่อยากยุ่งยากให้คุณชดเชยเงินตามบิลที่บันทึกผิด

ไปก่อน แล้วค่อยตามเก็บจากผู้ใช้น้ำเอาภายหลัง

      2.พิมพ์รายงาน ป 32 ประจำวัน เพื่อนำส่งเงิน แล้วให้

ขีดรายชื่อที่บันทึกการรับเงินผิดออก ( เซ็นชื่อกำกับ )แล้วรวมเงิน

ที่ต้องนำส่งใหม่ ( หักเงินที่บันทึกผิดออก ) เมื่อผู้ใช้น้ำที่คุณ

บันทึกผิดมาชำระเงินวันใหน  ให้คุณส่ง Mail   db พร้อมแจ้ง

เลขที่ผู้ใช้น้ำ และให้เปลี่ยนเป็นวันที่อะไร ผมก็แก้ไขให้

หลังจากแก้ไขเสร็จแล้วผมจะส่ง db มาให้คุณแต่จะเป็น File Zip

คุณจะต้องแตก File ก่อน แล้วเอา db ที่ได้ไปวางทับของเดิม

ที่ผมส่งไปให้ไม่ต้องเปิดดู ( เปิดไม่ได้ ) เอาไปวางทับอย่างเดียว

แล้วค่อยเปิดโปรแกรมประปาเช็คเอาครับ  และให้พิมพ์ ป 32

ประจำวันใหม่ แทนใบเก่าที่บันทึกผิด รายชื่อที่บันทึกผิดก็หายไป

 ระหว่างที่รอผมส่ง db กลับคุณต้องไม่ทำอะไรในโปรแกรม

( หมายเหตุ   ที่ไม่ให้แก้เองได้  เพราะกลัวประเภท ลักไก่ )

 

 


ขับเคลื่อนโดย Education Joomla Theme, advertserve.com. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.